Lönsamma företag fattar lönsamma beslut, lönsamma beslut kräver bra information. Där kommer vi in i bilden.

Vi hjälper er ta fram rapporter och analyser som gör det lättare att fatta lönsamma beslut. Vi erbjuder både systemlösningar och konsulttjänster.

Våra beslutsstödslösningar kan med fördel användas av personer som är verksamma inom ekonomi, finans, marknad, produktion, logistik och service. Det är enkelt att skapa frågor och rapporter.

Tekniskt sett erbjuder vi beslutsstödslösningar baserade på datalager i kombination med realtidsaccess och dialog med de operativa databaserna och applikationsprogrammen i olika affärssystemsmiljöer som SAP R/3, Movex, ASW, JDE, MAPICS (med flera system) samt databasmiljöer i IBM Mainframe DB2, IBM iSeries (AS/400), DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Progress etc….

Med våra lösningar kan du:

  • Konsolidera data från flera olika datakällor, t.ex. från SAP och Oracle E-business suite, till en rapport
  • Analysera, göra simuleringar, beräkna ny data och addera data från fler källor.
  • Göra avstämningar mellan olika system/rapporter.
  • Använda analysapplikationer baserade på MS OLAP / Analysis Services och ROLAP-teknik.
  • Uppdaterar rapporterna i realtid eller schedulera dem att uppdateras t.ex. varje morgon.
  • Presentera rapporter i det format som passar dig, exempelvis web, mobil app, excel, pdf och XML.
  • Distribuera rapporter till din egen organisation – och till dina partners.
  • Enkelt få tillgång till alla systemunika funktioner via vårt web service interface och de flesta databaser.