I tider med strukturella förändringar, mer krävande kunder och leverantörer, kortare produktcykler, krav på ständiga förbättringar och en omvärlden som styr oss, ökar kraven på rullande prognoser som ger oss snabbare och bättre beslutsunderlag för att effektivt kunna styra verksamheten.

Netforecast effektiviserar prognos- och konsolideringsprocessen samt avstämningen mot inköps- och produktionsförutsättningarna. Systemet arbetar med perioder och veckor; tolv perioder med fyra eller fem veckor i varje period.

Rullande prognostisering över kommande tolv perioder innebär att man ständigt förfinar de framförvarande perioderna genom att de återkommer gång på gång.

En gemensam webb- och rollbaserad prognosbild som umderlättas av att man ser de värden som önskas t.ex. föregående års utfall, budget, säljmål, aktuellt lager, order, offererad volym etc. som stöd vid justering av prognosvärden.

Netforecast har fokus på effektmål som:

 • Ett gemensamt prognossytem för marknad, försäljning, inköp, produktion, logistik och leverantörer.
  (Alla medlemmar i systemet har alltid tillgång till aktuell och samma information.)
 • Ett rullande prognossystem som ger alla medlemmar ett snabbare och bättre beslutsunderlag för att effektivare och med större precision kunna styra verksamheten.
 • Ett minskat tidsspann mellan prognosförändring och reviderat inköps- och produktionsprogram.
 • Ett rullande prognossystem som sätter press på organisationen.
 • Ett prognossystem som når ut till alla som sitter lokalt och centralt. Ett system där alla får samtidig tillgång till aktuell och korrekt information.
 • Ett system som stödjer en matrisorganisation för marknad och produkter.
 • Rollanpassad presentation av information och funktionalitet.
 • Ett system med fokus på säljmål.
 • Ett Affärssystems oberoende prognossystem som kan integreras med olika produkt databaser och affärssystem som SAP, Lawson M3/Movex, IBS Enterprise, MS Dynamics,JD Edwards Enterprise One…

Låter detta intressant?

Kontakta oss gärna för mer information!