Softnordics tjänsteutbud inom verksamhetsutveckling består av:

 • Verksamhetsanalys
 • Bransch- och processkunskap
 • Projekt och programledning

Vi hjälper våra kunder att få ut mesta möjliga av sin verksamhet och etablera best practice processer inom respektive område. Vi jobbar alltid i nära samarbete med våra kunder för att hitta den optimala lösning för att skapa en effektiv och konkurrenskraftig verksamhet.

Softnordic besitter stor kunskap inom:

 • kravhantering
 • verksamhetsanalyser
 • förstudier / business case analyser
 • processmodellering
 • leda workshops
 • leda och genomföra förändringsarbete
 • IT Service Management (ITIL)
 • strategi- och policyledning
 • rådgivare åt företagsledning
 • upphandlingsstöd
 • testledning
 • uppbyggnad av projektkontor
 • coaching/mentorskap
 • kvalitetsarbete (ISO, CMM)
 • avvecklings- och utvecklingsuppdrag
 • tjänstearkitektur, SOA
 • projektmetodiker, t.ex. PROPS, RUP