Skip to Content

Vårt serviceerbjudande grundar sig på tre delar – Verksamhetskunskap – Applikationskunskap – IT och mobilteknologi

Business Intelligence

Lönsamma företag fattar lönsamma beslut. Lönsamma beslut kräver bra information. Där kommer vi in i bilden.

Read more

Management consulting

Vår verksamhets- och systemkunskap hjälper våra kunder att skapa effektiva och konkurrenskraftiga verksamheter

Read more

Support & Outsourcing

Vi tar kostnadseffektivt hand om er applikationssupport, systemutveckling och systemförvaltning

Read more

Mobila lösningar

Vi hjälper er att få tillgång till era applikationer, rapporter och analyser i era smart phones och smart pads

Read more

CRM

Vi är hjälper er att skräddasy ert CRM-system för era verksamhetsbehov, t.ex. integration med ert ERP system, tillgång till CRM-systemet via en mobil app etc..

Read more

Prognos Netforecast –

Netforecast effektiviserar prognos- och konsolideringsprocessen samt avstämningen mot Inköps, Logistik och Produktionsförutsättningarna.

Read more