Skip to Content

Inteno Broadband Technology väljer xNetForcast

2011.11.18

Inteno Broadband Technology AB befinner sig i en förändringsprocess med ökade krav på organisationen och verksamhets processerna. På grund av ökade försäljnings volymer, fler kundgrupper och marknader väljer Inteno att införa XNetForcast som ett nytt webbaserat prognossystem som ersätter nuvarande Excel baserade system. Målsättningen med det nya prognossystemt är att förbättra prognosprocessen genom att uppfylla Läs mer

Ny version av xNetForecast

2011.08.09

Önskar Ni en effektivare prognosprocess kan vi erbjuda en ny effektiv prognos administrativ plattform som ger företaget en effektivare rullande prognos och konsoliderings process med avstämmning mot Försäljning, Inköps, Logistik och Produktions förutsättningarna som direkt minskar tidsspannet mellan prognosförändring och reviderat inköps och produktionsprogram.